Bestuurscultuur

Te vaak weet het gemeentebestuur niet wat er leeft bij inwoners en te vaak maakt de politiek niet waar wat ze beloofd heeft. Dit kan MORGEN! beter.

MORGEN! staat voor actieve politiek, herkenbaar en dicht bij inwoners. Het lokale bestuur staat op steeds grotere afstand van de inwoners. Het is niet zo raar dat de inwoners grote afstand ervaren met het gemeentebestuur.
Politieke discussies gaan meestal over de uitvoering en wat het kost. Standpunten zijn meestal alleen bedoeld om zoveel mogelijk stemmers te trekken. Keuzes die vervolgens niet waar te maken zijn.

MORGEN! breekt hiermee. Het gaat wat ons betreft om eerlijke te verdedigen standpunten en om principiële keuzes als rechtvaardigheid en menselijkheid.

De belangrijkste opgaven voor de komende jaren zijn:
• Er komt beleid waarmee de inbreng van inwoners op allerlei mogelijke terreinen wordt gestimuleerd. Uitgangspunt is dat de gemeente niet voor inwoners besluit, maar dat samen met inwoners doet.

Dit vraagt ook om een ander politiek debat en een krachtiger bestuur:
• We willen geen volledig dichtgetimmerd coalitieakkoord. Er moet voor meer onderwerpen op basis van raadsdebat meerderheden worden gezocht
• Alle nieuwe raads-, en commissieleden krijgen bij hun toetreden een verplichte training m.b.t. het goed kunnen uitoefenen van hun taak binnen commissie en/of raad van de gemeente Medemblik
• We zijn sterk voorstander van gekozen wethouders die via een sollicitatieprocedure worden benoemd. Expertise op het betreffende vakgebied moet het uitgangspunt zijn voor een benoeming als wethouder

© 2022 Morgen Medemblik