Economie

De economische agenda is belangrijk, maar niet ten koste van alles en zeker niet ten koste van het welzijn van grote groepen mensen. MORGEN! kiest voor economisch perspectief waar iedereen beter van wordt.

Een sterke economische agenda kan bijdragen aan meer welzijn. Voorwaarde is dat meer mensen daarvan profiteren. Daarom willen wij:

• Meer gelegenheid voor kleinschalige bedrijvigheid binnen de bebouwde kom
• Investeren in vitale winkelcentra / winkelgebieden
• Niet alle bedrijven zijn welkom. Duurzame bedrijvigheid is een belangrijke voorwaarde
• Toeristische voorzieningen moeten ook in het belang zijn van onze inwoners
• De tekorten op de havens zijn onacceptabel. Opbrengsten moeten in verhouding worden gebracht met de uitgaven
• We willen meer controle op de huisvesting van arbeidsmigranten

© 2022 Morgen Medemblik