Een woning voor iedereen

MORGEN! wil de woningbouw in alle kernen versnellen. Een goede woning is één van de belangrijkste voorwaarden voor een goed en kansrijk leven. Dus: bouwen, bouwen, bouwen!

Een goede woning is een van de belangrijkste voorwaarden voor een goed en kansrijk leven. Het enorme woningtekort is onacceptabel en moet met hoge prioriteit worden aangepakt Het is dramatisch dat er in deze raadsperiode (2018-2022) slechts één nieuw bestemmingsplan is gepresenteerd in de gemeenteraad. Dit betekent dat er de komende jaren ook nauwelijks nieuwe woningen zullen worden opgeleverd in de 17 kernen van de gemeente Medemblik. Het is volgens ons niet uit te leggen dat nieuwbouw niet van de grond komt door een gebrek aan ambtenaren!

Omdat er in andere gemeenten meer haast wordt gemaakt met woningbouw bestaat bovendien het risico dat er minder nieuwbouwwoningen overblijven voor de gemeente Medemblik.

Voor MORGEN! is er maar een oplossing: bouwen, bouwen en bouwen! Het gaat daarbij om zowel huur- als koopwoningen. De belangrijkste opgaven voor de komende jaren zijn:
• Het versnellen van woningbouw. Als er een tekort aan ambtenaren is, dan besteden we dit werk uit. Nieuwbouw levert daarvoor immers de benodigde inkomsten op
• Starters moeten perspectief krijgen op hun eerste betaalbare (koop)woning
• Ouderen moeten kunnen doorstromen naar een toegankelijke woning. Deze doorstroming is noodzakelijk voor het goed functioneren van de woningmarkt
• We bouwen in alle dorpen
• We oefenen druk uit op de provincie. Er is (veel) meer woningbouwcapaciteit nodig in West-Friesland
• Bestemmingsplannen moeten gemakkelijker te wijzigen zijn voor woningbouw
• De woningmarkt wordt in toenemende mate gedomineerd door beleggers. Dit zorgt voor ongewenste concurrentie en forse prijsstijgingen. Hier moet een einde aan komen. We willen daarom dat de gemeente een zelfbewoningsplicht invoert van minimaal drie jaar
• We nemen afscheid van de Welstandcommissie voor reguliere woningbouw; duur, omslachtig en onnodig. We houden deze commissie wat ons betreft alleen nog aan voor monumenten

© 2022 Morgen Medemblik