Op weg naar een gezond klimaat en een duurzame samenleving

Met duurzaamheid, energie en milieu gaat MORGEN! stevig aan de slag. Ook hier kan en moet het nog veel beter in de gemeente Medemblik en moeten de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen!

Het klimaat verandert. De belangrijkste effecten van klimaatverandering zijn extreme hitte, extreme droogte, extreme neerslag en een hogere zeespiegel. De opwarming van de aarde gaat zo snel dat we dreigen af te stevenen op een situatie waarbij we het zelf niet meer in de hand hebben. Daarmee staat het voortbestaan van de mens en de beschaving onder grote druk. Als we een leefbare aarde willen doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen is actie nodig, en snel!

Volgens MORGEN! moeten de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Dit geldt ook voor de CO2-uitstoot. De grootste vervuilers moeten de grootste bijdrage aan verbetering leveren, zowel ten aanzien van hun huisvesting als de uitstoot die ze veroorzaken. Tegelijkertijd vragen we de inwoners van onze mooie en groene gemeente om ook hun bijdrage te leveren. Zowel in duurzaam gedrag als in het verduurzamen van hun woning. We realiseren ons dat dit niet voor iedereen op eigen kracht mogelijk is. De huishoudens die dit niet zelf kunnen betalen, moeten worden geholpen met betaalbare oplossingen (subsidie, betaalbare leningen, e.d.).

De belangrijkste opgaven voor de komende jaren zijn:
• Duidelijkheid hoe de gemeente woningen van het gas af wil helpen
• Heldere en realistische betaalbaarheidsoplossingen hiervoor
• Nieuwbouwplannen zijn gasloos
• PV-panelen willen we op grote schaal op bedrijfsgebouwen ipv het onnodig opofferen van groen en agrarisch landschap

© 2022 Morgen Medemblik