Iedereen kan meedoen

MORGEN! staat voor actieve politiek, herkenbaar en dicht bij de inwoners, waarbij iedereen mee kan doen. Burgerberaad doet inwoners directer betrokken worden bij essentiële vraagstukken in de gemeente Medemblik

• We willen dat er een burgerraad komt waaraan wordt deelgenomen vanuit alle lagen van onze samenleving

© 2022 Morgen Medemblik