Solidariteit en gelijkheid

MORGEN! wil een gemeente zijn voor iedereen en wij sluiten niemand buiten. Meedoen is essentieel voor een gelukkig en waardevol leven. Samenleving doen we samen!

MORGEN! staat voor solidariteit. We willen niet dat er eersterangs en tweederangs inwoners zijn. Mensen die succesvol zijn in het leven, vinden meestal eenvoudig hun eigen weg, terwijl anderen juist wat meer hulp nodig hebben. Samenleving doen we samen! Dit betekent dat we er samen voor zorgen dat iedere inwoner zijn of haar plek heeft en zich daar goed bij voelt, ook als je door omstandigheden kwetsbaar bent en hulp of zorg nodig hebt.

We willen een gemeente zijn voor iedereen en sluiten niemand buiten. We hebben daarbij oog voor armoede, eenzaamheid en isolement. Meedoen is essentieel voor een gelukkig en waardevol leven. Dat kan op allerlei manieren, via werk, via dagbesteding, via vrijwilligerswerk, et cetera. De gemeente levert hieraan een actieve bijdrage, door:
• De persoonlijke omstandigheden van inwoners als uitgangspunt te nemen voor de ondersteuning en oplossingen die zij biedt
• Het leveren van maatwerk, waarbij menswaardige oplossingen belangrijker zijn dan regels (denken in mogelijkheden)
• Een ruimharig armoedebeleid en actieve aanpak van schulden en voorkomen van herhaling
• Het ondersteunen van instellingen, zoals Stichting Leergeld, de voedselbank, schuldhulpmaatje, e.d. Instellingen die vaak beter kunnen helpen dan de gemeente zelf omdat ze dichter bij inwoners staan en lagere drempels hebben

© 2022 Morgen Medemblik