Zorg voor goed leven

MORGEN! staat voor betrokkenheid van inwoners met volle inzet op preventie en ondersteuning van vrijwilligers en burgerinitiatieven.

MORGEN! kiest voor het model van ‘positieve gezondheid’. Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar in de zorg doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Dit vraagt om betrokkenheid, volle inzet op preventie en ondersteuning van vrijwilligers en burgerinitiatieven. Dit is noodzakelijk om de kosten van het sociaal domein beheersbaar te houden bij een stijgende zorgvraag.

Dit vraagt om:
• Meer inzet op preventie
• Het beperken van het aantal aanbieders
• Goede screening van aanbieders en het lozen van zorgcowboys
• Regels mogen de juiste hulp niet in de weg staan
• Voldoende respijtzorg
• Ouderen en hulpbehoevenden moeten zolang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen

© 2022 Morgen Medemblik