ANBI MORGEN!

De naam van de instelling: MORGEN! in Medemblik
RSIN nummer: 816881194
Het post- en bezoekadres van MORGEN!: Korteling 1, 1679VH, Midwoud

Beschrijving van de doelstelling van MORGEN!
De vereniging stelt zich ten doel middels gekozen vertegenwoordigers in de gemeenteraad inspraak te hebben in het beleid van Burgemeester en Wethouders en deel te nemen aan het bestuur van de gemeente Medemblik.

De hoofdlijnen van het beleidsplan
MORGEN! is een lokale progressieve partij in de gemeente Medemblik. MORGEN! is trots op de gemeente Medemblik en staat voor toekomstgerichte, solidaire, duurzame en positieve politiek. Dit kan je terugzien in onze centrale partijpunten. Deze staan beschreven in ons partijprogramma 2022-2026, welke hier in te zien is.

De functie van de bestuurders en de namen van de bestuurders
Voorzitter: Pieter Koning
Secretaris: Barbara Burggraaf
Penningmeester: Kees Bouman

Alle bestuurders vervullen hun functie op vrijwillige basis en ontvangen hiervoor GEEN vergoeding

De functie en namen van de leden welke zitting hebben in de gemeenteraad of het college van de gemeente Medemblik
Fractievoorzitter: Tom Beuker
Wethouder: Jeroen Broeders
Raadslid: Siem Zeilemaker
Raadslid: Ruby Blauw
Raadslid: Anneke van der Geest

Deze fractieleden ontvangen maandelijks een vergoeding vanuit de gemeente voor hun werkzaamheden. Een deel van deze vergoeding staan zij af aan de partij ten behoeve van activiteiten.

 Verslag van de uitgeoefende activiteiten
U kunt hier onze activiteiten volgen

De inkomsten van MORGEN! bestaan uit:

  • Contributies van de leden
  • Afdracht van de wethouder en de raadsleden
  • Donateurs
  • Andere baten zoals fractievergoeding

Financiële verantwoording

Jaarrekening 2022 MORGEN!

Scroll naar boven