Bestuur

Het bestuur zorgt voor het optimaal functioneren van de vereniging. Zij zorgt onder meer voor de politieke koers en het bewaken daarvan. Voorts zorgt zij voor de ledenadministratie, de communicatie met leden, de organisatie van ledenvergaderingen, de verenigingsfinanciën en het besturen van de vereniging met alles wat daarbij komt kijken. Op 23 oktober 2021 is een oprichtingsbestuur samengesteld, die het eerste jaar zorgt voor het opstarten van de vereniging. Tijdens de eerste algemene ledenvergadering in 2022, wordt een definitief bestuur voorgedragen. Onze leden kunnen zich hiervoor uiteraard kandidaat stellen. Het oprichtingsbestuur bestaat uit zes personen. Twee vanuit de oorspronkelijke drie partijen.

Fractie

De dagelijkse politieke uitvoering is in handen van de fractie. Deze bestaat uit raadsleden, commissieleden en fractieondersteuners.

Scroll naar boven