Standpunten

GEZOND KLIMAAT & DUURZAME SAMENLEVING

In de gemeente Medemblik zullen we ons inzetten voor lokale economie, groene straten en dat we blij zijn met wat we hebben. Ook zullen we ons  inzetten voor verduurzaming van woningen en dat we zodanig bouwen dat er rekening wordt gehouden met actuele en toekomstige klimaatverandering.

LEEFBARE EN VEERKRACHTIGE KERNEN

De gemeente Medemblik geeft actief invulling aan het wetsvoorstel Burgerparticipatie op decentraal niveau. Volgens MORGEN!

EEN WONING VOOR IEDEREEN

MORGEN! wil de woningbouw in alle kernen versnellen. Een goede woning is één van de belangrijkste voorwaarden voor een goed en kansrijk leven. Dus: bouwen, bouwen, bouwen!

SOLIDARITEIT EN GELIJKHEID

MORGEN! wil een gemeente zijn voor iedereen en wij sluiten niemand buiten. Meedoen is essentieel voor een gelukkig en waardevol leven. Samenleving doen we samen!

ZORG VOOR GOED LEVEN

Verder kiezen we voor het model van ‘Positieve Gezondheid’. Dit vraagt om betrokkenheid, inzet op preventie en ondersteuning van vrijwilligers en burgerinitiatieven. Dit is noodzakelijk om de kosten van het sociaal domein beheersbaar te houden bij een stijgende zorgvraag.

IEDEREEN KAN MEEDOEN

MORGEN! staat voor actieve politiek, herkenbaar en dicht bij de inwoners, waarbij iedereen mee kan doen.

BESTUURSCULTUUR EN DIENSTBARE GEMEENTE

MORGEN! wil dat de gemeente haar inwoners en hun vraag centraal stelt bij haar dienstverlening.

KUNST EN CULTUUR

MORGEN! is van mening dat kunst en cultuur van onschatbare waarde zijn voor het mentale welzijn van onze inwoners.

VEILIGHEID EN VERKEER

Belangrijk is het bevorderen van verkeersveiligheid door het stimuleren van veilig gedrag en fysieke maatregelen die gevaarlijk gedrag beperken.

ECONOMIE

De economische agenda is belangrijk, maar niet ten koste van alles en zeker niet ten koste van het welzijn van grote groepen mensen. MORGEN! kiest voor economisch perspectief waar iedereen beter van wordt.

SPORT

Bij gebiedsontwikkelingen en andere beleidsterreinen moet sport en bewegen direct worden meegenomen.

Scroll naar boven