Veiligheid en verkeer

Belangrijk is het bevorderen van verkeersveiligheid door het stimuleren van veilig gedrag en fysieke maatregelen die gevaarlijk gedrag beperken. Daarom kiezen wij voor:

  • Meer 30 kilometerzones in de bebouwde kom.
  • (gedeeltelijk) Autoluw maken van de binnenstad van Medemblik in combinatie met een goede (buitendijkse) parkeervoorziening.
  • In dorpscentra zijn auto’s te gast, fietsers en wandelaars moeten zich veilig en welkom voelen.
  • Beter verlichten van fietspaden.
  • Voor de overdracht van wegen van het Waterschap maken wij onderscheid in A-wegen en B-wegen. B-wegen worden afgewaardeerd, wat leidt tot een besparing.
  • Sluipverkeer wordt ontmoedigd.
Scroll naar boven