Solidariteit en gelijkheid

Voor MORGEN! betekent het VN-verdrag en de Wet Gelijke Behandeling, dat de gemeente Medemblik passende maatregelen moet nemen, dus dat mensen met een beperking:

  • vrijelijk kunnen kiezen waar, met wie en hoe zij willen wonen;
  • de beschikking hebben over zorg en diensten die hen waar nodig ondersteunen bij het deelnemen aan de samenleving;
  • net als iedereen toegang hebben tot informatie, producten, openbare voorzieningen, maatschappelijke diensten, gebouwen en de openbare ruimte.

Verder hebben we oog voor armoede, eenzaamheid en isolement De gemeente levert hieraan een actieve bijdrage, door:

  • De persoonlijke omstandigheden van inwoners als uitgangspunt nemen voor de ondersteuning en oplossingen die zij biedt.
  • leveren van maatwerk, waarbij menswaardige oplossingen belangrijker zijn dan regels (denken in mogelijkheden).
  • Een ruimhartig armoedebeleid en actieve aanpak van schulden en voorkomen van herhaling.
  • Het ondersteunen van instellingen, zoals Stichting Leergeld, de voedselbank, schuldhulpmaatje, e.d. Instellingen die vaak beter kunnen helpen dan de gemeente zelf omdat ze dichter bij inwoners staan en lagere drempels hebben.
Scroll naar boven