Op weg naar een gezond klimaat en een duurzame samenleving

In de gemeente Medemblik zullen we ons inzetten voor lokale economie, groene straten en dat we blij zijn met wat we hebben. Ook zullen we ons  inzetten voor verduurzaming van woningen en dat we zodanig bouwen dat er rekening wordt gehouden met actuele en toekomstige klimaatverandering. De belangrijkste opgaven voor de komende jaren zijn:

  • Actief steunen van vergroeningsplannen in bestaande en nieuwe woonwijken.
  • Groene wijken: meer bomen, planten, groene daken en regentonnen.
  • Sturen op een circulaire economie.
  • PV-panelen grootschalig stimuleren op bedrijfsgebouwen.
  • Voor nieuwbouw stimuleren we PV-panelen óf groene daken.
  • Zonnedaken boven parkeerterreinen en andere gemeentelijke gebouwen.
  • Realistische, betaalbare duurzaamheidsoplossingen, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.
Scroll naar boven