Zorg voor goed leven

Verder kiezen we voor het model van ‘Positieve Gezondheid’. Dit vraagt om betrokkenheid, inzet op preventie en ondersteuning van vrijwilligers en burgerinitiatieven. Dit is noodzakelijk om de kosten van het sociaal domein beheersbaar te houden bij een stijgende zorgvraag. Dit vraagt om:

  • Meer inzet op preventie.
  • Maatwerk en integraal werken / voorkomen van verspilling door onnodige zorg.
  • Het beperken van het aantal aanbieders.
  • Goede screening van aanbieders en het lozen van zorgcowboys.
  • Inzicht in waaraan kosten besteed worden en wat dat oplevert.
  • Regels mogen de juiste hulp niet in de weg staan / voorkomen van bureaucratie.
  • Voldoende respijtzorg.
  • Ouderen en hulpbehoevenden kunnen zolang mogelijk in hun eigen omgeving blijven wonen met de nodige voorzieningen en hulp/ zorg.
  • Meer toegankelijke woningen dicht bij (centrum)voorzieningen.
  • Invoeren van een inkomenstoets bij WMO voorzieningen.
Scroll naar boven