Economie

Een sterke economische agenda kan bijdragen aan meer welzijn. Voorwaarde is dat meer mensen daarvan profiteren. Daarom willen wij:

  • Meer gelegenheid voor kleinschalige bedrijvigheid binnen de bebouwde kom.
  • Investeren in vitale winkelcentra / winkelgebieden.
  • Duurzame bedrijvigheid is een belangrijke voorwaarde voor nieuwe bedrijven.
  • Toeristische voorzieningen moeten ook in het belang zijn van onze inwoners.
  • Oog voor inpassing in het Westfriese landschap van bedrijfsgebouwen.
  • De tekorten op de havens zijn onacceptabel. Inkomsten en opbrengsten moeten worden verhoogd, naar verhouding met de uitgaven.
  • We willen meer controle op de registratie en huisvesting van arbeidsmigranten. Zij dragen bij aan onze welvaart en hebben recht op adequate huisvesting, welvaart en welzijn.
Scroll naar boven