Sport

Bij gebiedsontwikkelingen en andere beleidsterreinen moet sport en bewegen direct worden meegenomen. Dit vraagt volgens MORGEN! om:

  • Het inpassen van sportbeleid in het armoedebeleid, volksgezondheid en onderwijs, samen met het Jeugdsportfonds en Stichting Leergeld.
  • Sport moet toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en voor chronisch zieken. Vervoer speelt hierbij een belangrijke rol.
  • Sportaccommodaties moeten veilig bereikbaar zijn!
  • Accommodaties moeten zoveel mogelijk multifunctioneel zijn en optimaal benut worden. Gedacht kan worden aan medegebruik door zorg- en welzijnsorganisaties.
  • Actieve ondersteuning door de gemeente van sportevenementen.
Scroll naar boven