Leefbare en veerkrachtige kernen

De gemeente Medemblik geeft actief invulling aan het wetsvoorstel Burgerparticipatie op decentraal niveau. Volgens MORGEN! zijn dit de belangrijkste opgaven voor de komende jaren:

  • Een duidelijk toekomstplan voor gemeenschappelijke accommodaties, waarbij ieder dorp tenminste een ontmoetingsplek en een sportveld heeft.
  • Stimuleren van vrijwillige fusies van sportverenigingen. De vrijkomende gronden kunnen worden gebruikt als woningbouwlocaties.
  • We houden speelplaatsen in stand, (met of zonder wipkip), mede als ontmoetingsplek in buurten.
  • Een goed openbaar vervoersnetwerk voor jong en oud, zo nodig met buurtbussen die door vrijwilligers worden bemenst.
  • De gemeente organiseert in iedere kern jaarlijks minimaal één bijeenkomst om te horen wat er leeft, liefst in samenwerking met die kern.
  • Het Uitdaagrecht wordt actief toegepast in al onze kernen, zodat inwoners uitgedaagd worden om taken over te nemen die nu nog bij de gemeente liggen.
  • Woningbouw waarmee een vitale bewonerssamenstelling wordt bevorderd.
Scroll naar boven