Bestuurscultuur en Dienstbare gemeente

MORGEN! wil dat de gemeente haar inwoners en hun vraag centraal stelt bij haar dienstverlening. Dit vraagt om:

  • Een goede bereikbaarheid (ook op locatie) en vaste aanspreekpersonen per kern, hiervoor worden gebiedsregisseurs aangewezen.
  • Duidelijkheid en nakomen van afspraken.
  • Redelijke (reactie- en) afhandelingstermijnen.
  • Handhaving op gemaakte afspraken.

MORGEN!  staat voor eerlijke te verdedigen standpunten en om principiële keuzes als rechtvaardigheid en menselijkheid. De belangrijkste opgaven voor de komende jaren zijn:

  • Er komt beleid waarmee de inbreng van inwoners op allerlei mogelijke terreinen wordt gestimuleerd. Uitgangspunt is dat de gemeente niet voor inwoners besluit, maar dat samen met inwoners doet. Hiervoor dragen we dus actief het ‘uitdaagrecht’ uit en starten we met een Inwonerspanel.

Dit vraagt ook om een ander politiek debat en een krachtiger bestuur:

  • We willen geen volledig dichtgetimmerd coalitieakkoord. Er moet voor meer onderwerpen op basis van raadsdebat meerderheden worden gezocht
  • Alle nieuwe raads-, en commissieleden krijgen bij hun toetreden een verplichte training m.b.t. het goed kunnen uitoefenen van hun taak binnen commissie en/of raad van de gemeente Medemblik
  • Expertise op het betreffende vakgebied moet het uitgangspunt zijn voor een benoeming als wethouder. We zijn sterk voorstander van gekozen wethouders die via een sollicitatieprocedure worden benoemd.
Scroll naar boven