Een woning voor iedereen

MORGEN! wil de woningbouw in alle kernen versnellen. De belangrijkste opgaven voor de komende jaren zijn:

 • Het versnellen van woningbouw. Als er een tekort aan ambtenaren is, dan besteden we dit werk uit. Nieuwbouw levert immers ook de benodigde inkomsten op.
 • Starters moeten zicht krijgen op hun eerste betaalbare (koop)woning ( in de nabije toekomst).
 • Ouderen moeten kunnen doorstromen naar een toegankelijke woning. Deze doorstroming is noodzakelijk voor het goed functioneren van de woningmarkt.
 • We bouwen in alle dorpen (kernen), met aandacht voor de kwaliteit van de leefomgeving.
 • We stimuleren woningbouw boven winkels/winkelcentra.
 • We versnellen de woningbouw middels flexwoningen.
 • Hoogbouw is uitgangspunt bij bouwen op centrumlocaties.
 • We oefenen druk uit op de provincie. Er is (veel) meer woningbouwcapaciteit nodig in Westfriesland.
 • Bestemmingsplannen moeten gemakkelijker te wijzigen zijn voor woningbouw.
 • We staan voor een ruimhartig beleid voor woningbouwmogelijkheden op eigen erf en het bewoonbaar maken van bijgebouwen.
 • De woningmarkt wordt in toenemende mate gedomineerd door beleggers. Dit zorgt voor ongewenste concurrentie en forse prijsstijgingen. Hier moet een einde aan komen. We willen daarom dat de gemeente een zelfbewoningsplicht invoert van minimaal drie jaar.
 • De Welstandcommissie voor reguliere woningbouw is duur, omslachtig en onnodig. We houden deze commissie wat ons betreft alleen nog aan voor monumenten.
Scroll naar boven