Iedereen kan meedoen

MORGEN! staat voor actieve politiek, herkenbaar en dicht bij de inwoners, waarbij iedereen mee kan doen.

  • We willen dat er een burgerraad komt waaraan wordt deelgenomen vanuit alle lagen van onze samenleving.
  • We willen dat er een (digitaal) Inwonerspanel met een brede samenstelling wordt opgericht, waar inwoners zich voor kunnen aanmelden. Het Inwonerspanel wordt actief betrokken bij gemeentebrede vraagstukken, maar ook bij vraagstukken die in een specifieke kern actueel zijn. Van belang is dat alle bevolkingsgroepen vertegenwoordigd zijn in het panel.
Scroll naar boven