Na het uitgebreid lezen van de begroting en het bespreken met de fractie, moest ik denken aan een nummer van de band Queen, dat naar mijn idee goed past bij de huidige situatie waar Medemblik zich na een aantal moeilijke jaren in bevindt. Het nummer genaamd, It’s a beautiful day. Met daarin de eerste hele bekende zin, It’s a beautiful day, the sun is shining, I feel good, And no-one’s gonna stop me now, oh yeah!

Voorzitter, na 1,5 jaar met een nieuwe coalitie en een nieuwe college onderweg te zijn, is Medemblik weer boven jan! De financiën zijn op orde, de ambtelijke organisatie is versterkt en er is weer ruimte voor nieuwe plannen. Een zeer knappe prestatie, gezien de situatie waar we vandaan komen. Een prestatie die alleen mogelijk was door een coalitieakkoord met daarin een aantal impopulaire- maar noodzakelijke maatregelen. Daar zijn deze partijen, met steun van GL, niet voor weggelopen. Een dergelijke houding past ook bij besturen, verantwoording nemen ook als er sprake is van ‘tegenwind’. Onze inwoners hebben daar recht op. De ingeslagen koers begint zich nu uit te betalen.

We zien veel punten uit ons verkiezingsprogramma en uit eerdere voorstellen van onze fractie terug in deze begroting. Denk daarbij aan extra middelen voor het groenbeheer/onderhoud, schuldhulpverlening en minimabeleid, versterking van ons cultuuraanbod, onderhoud sportvelden en meer middelen voor preventie in het sociaal domein. Iets waar MORGEN! voor staat, preventieve zorg i.p.v. reactieve zorg.

Het bekende tientje van Tom zien we ook in deze begroting goed besteed worden, wij zijn er trots op dat de kledingbank in Medemblik blijvend kan worden ondersteund, de openluchtzwembaden extra financiële armslag hebben gekregen en ook de STEM kan blijven bestaan. Zo zie je maar, je kan wel degelijk in de lokale politiek het verschil maken.

Dat verschil maken zien we ook terug in onze woningbouwambitie. Onder leiding van onze wethouder Jeroen Broeders maken we een inhaalslag met als doel om 1650 woningen te bouwen t/m 2029 verdeeld over onze 17 kernen.

Daarnaast zijn de woningcorporaties in een betere positie gebracht ten opzichte van projectontwikkelaars door het nieuwe afwegingskader woningbouw, hiermee is sociale huur en betaalbare koop duidelijk verankerd. Desalniettemin duren deze projecten enige jaren en is de woningnood hoog, wij roepen dan ook het college op om creatief te kijken naar snelle realisatie van flexwoningen. Of deze nou op de Westrand, de stadmanlocatie of op de Kleingouw, meerdere opties zijn voorhanden. Wij steunen dan ook de motie van D66.   

Ook de subsidies voor onze verenigingen en stichtingen wordt geïndexeerd met 3,5% en er is zelfs ruimte voor lastenverlichting voor onze inwoners. Zo wordt de hondenbelasting afgeschaft, is de OZB-indexatie lager dan de huidige inflatie. En als klap op de vuurpijl, blijft het tarief voor de afvalstoffenheffing gelijk met 2023, geheel tegen de landelijke trend in! Het recycletarief werpt zijn vruchten af, een groot compliment naar onze inwoners! 

Desalniettemin kunnen we onze ogen niet sluiten voor de huidige situatie in de wereld. De oorlog in Oekraïne woekert voort, en ook in Israël en de Palestijnse gebieden is geweld aan de orde van de dag. Minder groot in het nieuws, maar net zo verschrikkelijk is het conflict in Congo, waar inmiddels bijna 7 miljoen mensen op de vlucht zijn geslagen. Deze conflicten hebben hun weerslag op de stabiliteit van de wereld en in het klein ook in Medemblik. Als gemeente nemen we nu onze verantwoordelijkheid met tijdelijke noodopvang van 200 asielzoekers, echter het blijven verplaatsen van deze groep is niet de oplossing en niet humaan. Hierin zal Medemblik in WF verband een rol moeten pakken.

Over een kleine twee weken staan de landelijke verkiezingen voor de deur. Wij hopen als MORGEN! van harte dat NL voor een linksere koers kiest en we de grote problemen in NL eindelijk eens gaan aanpakken. Van de enorme vermogensongelijkheid, de uitzichtloze situaties waarin veel landgenoten mee kampen en het steeds groter wordende klimaatprobleem.

Dat klimaatprobleem merken we ook in Medemblik. Onderwerpen als hittestress, afnemende biodiversiteit, meer neerslag en de energietransitie worden steeds belangrijker. We hebben geen tijd om zaken voor ons uit te schuiven! De besluitvorming omtrent de herinrichting van het Gedempte Achterom is een voorbeeld hoe het in ieder geval niet moet. Onze wijken moeten naar de toekomst worden ingericht! 

Tot slot, komen wij tijdens deze Begrotingsraad met een drietal moties en een amendement. Met als doel om Medemblik nog socialer, groener en eerlijker te maken. En via deze kant een woord van dank richting de gehele ambtelijke organisatie, voor het opstellen van deze begroting, maar vooral dank voor het goede werk het afgelopen jaar.

Scroll naar boven