MORGEN! is trots op deze begroting!  

Na regen komt zonneschijn, zoals bekend heeft Medemblik een aantal moeilijke jaren achter de rug. Echter door de maatregelen die de coalitiepartijen (MORGEN!, CDA, GemeenteBelangen en D66) het afgelopen jaar hebben doorgevoerd staan we er nu vele malen beter voor. De financiën zijn op orde, de ambtelijke organisatie is versterkt en er waait een positieve wind door onze gemeente om de lopende dossiers echt aan te pakken.

Deze begroting helpt hierbij, gezien er weer budget is om in Medemblik te investeren. Denk daarbij aan extra middelen voor het groenbeheer/onderhoud, schuldhulpverlening en minimabeleid, versterking van ons cultuuraanbod, sportvelden, onderhoud wegen en meer middelen voor preventie in het sociaal domein. Denk daarbij aan jongerenwerkers en maatschappelijk werk.

De woningbouwplannen van Medemblik worden steeds concreter, waarbij de nadruk ligt op meer betaalbare koop en (sociale)huurwoningen. Onder leiding van onze wethouder Jeroen Broeders maken we een inhaalslag met als doel om 1650 woningen te bouwen t/m 2029.

De subsidies voor onze verenigingen en stichtingen wordt geïndexeerd met 3,5% en er is ruimte voor lastenverlichting. Zo wordt per 1 januari 2024 de hondenbelasting afgeschaft en is de OZB-indexatie beduidend lager dan de huidige inflatie.

Tom Beuker

Fractievoorzitter MORGEN! Meer weten over de financiële situatie van de gemeente Medemblik en haar toekomstplannen? De begroting is te lezen op www.medemblik.begroting-2024.nl.

Scroll naar boven