De Raad van State heeft een besluit genomen in de beroepszaak over het bestemmingsplan ‘Wognum-Bloesemgaerde Noord’. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 31 januari 2024 besloten dat drie van de vier ingediende beroepen op alle onderdelen niet terecht zijn verklaard. Het vierde beroep is niet in behandeling genomen. Dit betekent dat het plan is goedgekeurd en uitgewerkt en uitgevoerd kan worden.

Dit plan houdt in dat er vijftig huizen gebouwd gaan worden aan de noordwestelijke rand van Wognum. Enkele buurtbewoners hadden bezwaar gemaakt tegen dit bestemmingsplan. Een van de zorgen ging over het houden van paarden als hobby. Mensen waren bang dat door de nieuwe huizen het niet meer mogelijk zou zijn om paarden te houden. Ze dachten dat dit kon gebeuren vanwege mogelijke vieze geuren en klachten van nieuwe bewoners. Een andere buurtbewoner wilde zelf huizen bouwen op haar eigen stuk grond. Daarnaast waren er bezwaren van enkele buurtbewoners over de mogelijke negatieve invloed op hun woon- en leefomgeving. Ondanks deze bezwaren heeft de Raad van State geoordeeld dat ze niet gegrond zijn, waardoor het plan nu definitief is goedgekeurd.

Wethouder Jeroen Broeders verklaart: “Dit is een belangrijke uitspraak voor alle woningzoekenden. We kunnen nu zo snel mogelijk beginnen met de bouw van 50 woningen, waaronder ook 22 sociale huurwoningen. Ik reken erop dat we voor het eind van dit jaar daadwerkelijk kunnen starten met de bouw!”

Scroll naar boven