Raadsvragen MORGEN!

Veel zorgtaken liggen bij de gemeente. Deze koopt de zorg in bij zorgaanbieders. Maar nu blijkt dat bij sommige gemeenten niet altijd de beloofde zorg wordt geleverd. MORGEN! wil graag weten of de gemeente Medemblik te maken heeft gehad met zorgfraude.

Anneke van der Geest stelde de volgende raadsvragen op:

Aan het begin van dit jaar hebben de media specifieke aandacht besteed aan zorgfraude. Uit de berichtgeving bleek ook, dat het lastig is om een dossier op te bouwen. Wij vinden het belangrijk dat de ingekochte zorg/hulp/hulpmiddelen geleverd wordt en hebben daarom de volgende vragen:

  1. Wordt in onze gemeente de aangekochte zorg/ hulp/ hulpmiddelen door instellingen/aanbieders ook goed geleverd aan de cliënten, of is er wel eens sprake van dat dat niet het geval is?
  2. Heeft de gemeente aanwijzingen, dat aangevraagde en beloofde zorg niet geleverd is, maar dat die niet geleverde zorg wel is gedeclareerd? Dat er sprake is van zorgfraude?
  3. Zijn er oorzaken aan te wijzen, waarom de aangekochte zorg niet geleverd wordt?  Zo ja, waaraan ligt dit dan?
  4. Waar of bij wie kunnen cliënten terecht, als zij vragen hebben over de geleverde hulp/zorg/dagbesteding en/ of hulpmiddelen, omdat niet geleverd wordt wat was toegezegd?

Scroll naar boven