Vervolgvragen bomenkap Israëlitische begraafplaats.

Vervolgvragen van de fractie van MORGEN! naar aanleiding van de antwoorden op onze vragen over de bomenkap op de Israëlitische begraafplaats.

Siem Zeilemaker laat weten:

Mijn vraag 4 was:
Door wie is er nu een kapaanvraag gedaan?
Gemeente antwoordt:
Deze bomen zijn geen eigendom van de gemeente. Er was in dit geval daarom geen aanvraag ingediend.
Mijn vraag 5:
Is deze aanvraag gepubliceerd en hoe en wanneer?
Uw antwoord:
Er is geen kapaanvraag gedaan en daarom is er ook geen publicatie.

Mijn vervolgvragen:

1. Betekent uw antwoord op vraag 4 dat iedere eigenaar van bomen, behalve de gemeente, geen aanvraag hoeft te doen als ze bomen willen kappen?
2. En als deze eigenaren van bomen geen aanvraag gedaan hebben u dus ook niets hoeft te publiceren?
3. Als dit juist is, realiseert u zich dan dat u hiermee de deur openzet voor een massale bomenkap?
4. Wilt u, om dit te voorkomen, en als uw antwoorden bij nader inzien onjuist waren, uitgebreid toelichten EN PUBLICEREN, wat dan wel het beleid is.

Scroll naar boven