Betaalbare woningbouw in onze gemeente, Medemblik maakt met MORGEN! een grote inhaalslag

De afgelopen weken heeft de VVD in verschillende lokale media een beeld geschetst dat helaas volstrekt niet strookt met de daadwerkelijke situatie. Dat hebben we eerder gezien. Tijd om ook dit weer even recht te zetten. Afgelopen februari hebben we de nieuwe woonvisie vastgesteld. Hiermee maakt Medemblik een beweging naar die inwoners die in aanmerking komen voor sociale woningbouw (huur of koop). Ieder nieuw bouwproject moet voldoen aan de kaders van 35% sociale woningbouw, 35% betaalbare koop (waarvan 10% goedkope koop, max €273.000 prijspeil 2024) en 30% vrije segment. Een ambitieuze woonvisie, waarmee Medemblik een voorbeeld is voor heel West-Friesland. De enige partij die tegen deze woonvisie stemde was de VVD…..

Echter de woonvisie is nog niet van toepassing op bestemmingsplannen die al enige jaren in behandeling zijn en overeenkomsten/afspraken uit het verleden aan ten grondslag liggen met ontwikkelaars. Ook wij als MORGEN! hadden graag gezien dat we de nieuwe woonvisie hierop meteen konden toepassen, echter je kunt niet de spelregels veranderen tijdens de wedstrijd. Dat heeft met een betrouwbare overheid te maken en het grote risico dat juridische procedures volgen met alle gevolgen en vertragingen van dien. Wij willen namelijk versnellen en niet vertragen, daarom zijn de afgelopen raadsvergaderingen belangrijke bestemmingsplannen behandeld, zoals: 

  • In de raadsvergadering van 4 april heeft de raad bestemmingsplan Molenblik goedgekeurd met in totaal 218 woningen 
  • In de raadsvergadering van 25 april jl, heeft de raad 6 bestemmingsplannen met in totaal 71 woningen goedgekeurd. In onder andere Wervershoof (30 woningen), Zwaagdijk-West (18 woningen), Hauwert (11 woningen) en Nibbixwoud (12 woningen)  

Het komend jaar staan er nog vele grote woningbouwplannen aan te komen waar wel de nieuwe woonvisie op van toepassing is. Zoals Wognum-Noord (400 – 600 woningen), De Tegel en het Zeehoekterrein Wervershoof (250-300 woningen), Asonia Andijk (80 woningen), Sijbekarspel (50 woningen) etc.      

Onder leiding van de oud VVD wethouder voor het dossier ‘wonen’ is er in vier jaar tijd maar 1 bestemmingsplan vastgesteld, namelijk het DEK-terrein in Medemblik. Het continue probleem in die periode betrof het gebrek aan ambtelijke en financiële capaciteit, waardoor vele projecten fors vertraagde. Onder leiding van de nieuwe coalitie die nu 2 jaar onderweg is (MORGEN!, CDA, GemeenteBelangen en D66) hebben we fors geïnvesteerd in versterking van de ambtelijke capaciteit en is Medemblik in financieel gezond vaarwater terecht gekomen. Iets waar de VVD geen verantwoordelijkheid voor wilde nemen!  

Onder leiding van onze wethouder Jeroen Broeders maakt Medemblik een belangrijke inhaalslag om de achterstand onder VVD-leiding in te halen. Waarbij wij helaas nog wel ‘hinder’ ondervinden van eerder gemaakte afspraken waar de VVD ook verantwoordelijk is. 

 Kortom laten we bij de feiten blijven.

Tom Beuker
Fractievoorzitter MORGEN! 

Scroll naar boven