Cursus Medemblikse politiek door wethouder Jeroen Broeders

Bent u nieuwsgierig hoe de lokale politiek werkt? Wilt u weten op welke manier u het meest effectief invloed kunt uitoefenen? Of overweegt u misschien zelf actief te worden in de lokale politiek?

Wethouder Jeroen Broeders (van Morgen!) geeft u in twee avonden een gratis spoedcursus (Medemblikse) politiek. We komen op vrijdag 17 en vrijdag 24 mei van 19.30 en 22.00 uur bij elkaar in de raadzaal van het gemeentehuis, aan de Dick Ketlaan in Wognum. 

Als afsluiting van de cursus bezoeken we donderdag 30 mei ’s avonds een raadsvergadering. Tijdens die raadsvergadering wordt onder meer gesproken over de regionale detailhandelsvisie, over een kerkenvisie voor Medemblik, over de toekomst van psychisch kwetsbare inwoners in de regio en over het al dan niet uitbreiden van een bedrijf. 

Na afloop van de raad is er een borrel met de gemeenteraad. Nieuwsgierig geworden?

Geef u op via info@morgeninmedemblik.nl

Het programma van de cursus lokale politiek Medemblik

De eerste avond: vrijdag 17 mei, 19.30 tot 22.00 uur

Introductierondje en doel van de cursus (19.30-19.45)

Deel 1: wat is dat nou, lokale politiek? (19.45-20.45)

 • Wat is politiek?
 • Wie doen er aan politiek?
 • Wat doet de gemeente?
  • Wat doen gemeenten?
  • Hoe krijgen ze het geld daarvoor bij elkaar
  • Uitwerking voor Medemblik

Pauze (20.45-21.00)

Deel 2: hoe werkt lokale politiek? (21.00-22.00)

 • Welke rollen zijn er?
  • Oppositie en coalitie
  • Raad en college
  • Bestuur en ambtenarij
  • Presidium en griffie
 • Welke cycli zijn er?
  • Vierjaarlijks
  • Jaarlijks
  • Maandelijks
 • Hoe ziet een raadsvergadering eruit?
 • Toelichten huiswerkopdracht: We maken een motie!!

De tweede avond: vrijdag 24 mei, 19.30 tot 22.00 uur

Herhalen eerste avond (19.30-19.45)

Deel 3: wat speelt er in de Medemblikse politiek? (19.45-20.45)

 1. Opzet begroting en doelenboom
 2. Uitwerking op thema’s
  1. Energietransitie:  RES/Erfmolens
  2. Woningbouw: Woningbouwprogramma/Molenblik
  3. Sociaal domein
  4. Financiën: Rijk/Provincie/Ravijnjaar/WOZ

Pauze (20.45-21.00)

Deel 4: wat speelt er de komende tijd? (21.00-22.00)

 1. De ‘BTA’
 2. De agenda van volgende week

Deel 5: we maken een motie!! (21.30-22.00)

De derde avond: donderdag 30 mei, 19.15 tot ‘het einde’.

Verzamelen om 19.15

Deel 6: raadsvergadering (19.30-????)

Deel 7: borrel (met de gemeenteraad) (???? – ????)

Scroll naar boven