Wij willen dat het Plan Buitendijk doorgaat!!!!
Zodat Westfriesland niet vol komt te staan met windmolens of dat we opgescheept worden met kerncentrales.
Daarom heeft Siem Zeilemaker donderdag 30 mei ingesproken bij de statencommissie in Haarlem.
Hierbij de tekst!

Goedenavond, dank voor de gelegenheid om in te spreken.
Mijn naam is Siem Zeilemaker, ik spreek hier als privé-persoon, maar geef hierbij aan dat ik ook gemeenteraadslid in Medemblik ben.
Al in 2014 stonden wij hier. Met “wij” bedoel ik een groep inwoners van Medemblik en de rest van West-Friesland maar ook de Noordkop olv. Maria Weeber, om te protesteren tegen het onzalige plan om tientallen grote windturbines alleen al in West-Friesland te plaatsen.

Petities, demonstraties, borden in de tuin, en het tegenhouden van een bus met PS-leden. Wij kregen het voor elkaar dat u besloot dat de afstand van windturbines tot bewoning 600 meter werd en daarmee was de plaatsing van de baan.
Uitgezonderd 5 turbines uit een oud plan.

Vervolgens kwam de RES en werd er in bestemmingsplannen vastgelegd dat er geen extra windturbines meer zouden bijkomen.
De Vertegenwoordigers van bewonersgroepen waren het eens over het feit dat we dan voor zonne-energie moesten gaan.
Aan de keukentafel bij Maria Weeber werd het plan voor zon op water geboren. Later het plan Buitendijk genoemd.
Dit plan werd toegevoegd aan de RES NHN als kans om veel energie uit zon te halen zonder daarvoor (kostbare) agrarische grond te gebruiken.

De heer Buitendijk ging met allerlei deskundigen, ambtenaren en betrokken bestuurders in gesprek. Ook het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat nam deel aan de gesprekken om gezamenlijk stappen te zetten en het plan uit te werken.
Daar kwamen ook deskundigen van gerenommeerde bureaus bij.  Ook werden onderzoeken gedaan naar haalbaarheid, gevolgen voor natuur, visstand etc.
Dit alles in goed overleg met bewonersorganisaties, overheden en marktpartijen, erop vertrouwende dat het plan gerealiseerd kon en zou worden.

Half 2022 is door betrokken Ministeries, de Provincie, Gemeente Hollands Kroon en Gemeente Medemblik besloten om een integrale verkenning te starten.
Die verkenning is uitgevoerd, maar om redenen die ik niet ken is het plan bij de diverse ministeries van de agenda verdwenen.
Er worden nog wel kreten geuit van “Betrek de gegevens en onderzoeken bij de verkenning” en “er liggen nog onzekerheden”. Maar er ontstaat steeds meer tegengas.
Provincie Noord-Holland ,u dus, is “ positief neutraal” over een “integraal zon op waterproject” maar met allerlei bedenkingen over natuur, waterkwaliteit, de natuur en de bezwaren tegen eilanden in het IJsselmeer!
Waar waren die bezwaarmakers bij de Markerwadden, het vogeleiland en de Vooroevers bij Medemblik?
Toen werd er gesproken over natuurkansen en dat zou nu niet meer zo zijn?

Maar lieve mensen, het Bureau Meerlicht heeft maar liefst 18 rapporten ingediend voor de genoemde verkenning.
Rapporten over defensie, water, niet te vergeten de aansluiting op het net, Natura 2000 etc. van TNO , onderzoeksinstituut Deltares, Witteveen en Bos, ter beoordeling door het ambtelijk kernteam van ministeries en provincie. Maar terug naar de RES de bewoners van Westfriesland en de Regio Noordkop

Als u het plan voor de Zonne-Atollen afblaast voldoen wij bij lange na niet aan de opgave in de RES. En dan……gaat u aan onze inwoners vertellen dat er tientallen, misschien wel honderden windturbines geplaatst zullen worden of dat er kerncentrales komen?
En heeft u dan op tijd een oplossing voor de netcongestie?
Ik wens u veel succes, maar ik weet zeker dat de pleuris uitbreekt.
Dames, heren, neem de moeite om echt te onderzoeken wat het plan Buitendijk, de rapporten en de haalbaarheid betekenen.
Realiseert u zich dat de opgaven voor de RES niet gehaald worden als u dit afblaast.
Durf het initiatief te nemen voor een pilot met één Atol in het IJsselmeer bij Medemblik en oordeel daarna definitief.

Scroll naar boven